Vi hälsar Maria Koskull välkommen till Agido!

Vi hälsar Maria Koskull välkommen till Agido!

  • Posted by Agido
  • On november 25, 2019
  • 0 Comments

Vi vill hälsa vår senaste medarbetare Maria Koskull varmt välkommen till Agido.

Hon kommer närmast från en tjänst som affärsområdeschef för miljökonsulter inom bygg- och fastighet. Maria är en senior miljö- och hållbarhetskonsult samt projektledare med 13 års erfarenhet från att planera och leda både projekt och linjeorganisationer på ett målinriktat sätt. Hon är van att verka på alla nivåer i organisationen samt att löpande hålla berörda intressenter involverade och engagerade i projektet och dess utveckling. Hon har drivit flera projekt inom utveckling och implementering av kravställningar, rutiner samt processer och även jobbat med kommunikationsprojekt och marknadsföringsaktiviteter.

Maria kommer till oss med stor erfarenhet av miljö- och hållbarhetsfrågor och vi vill med denna rekrytering bredda vår kompetens och tjänsteportfölj för att kunna erbjuda våra kunder en bättre välfärd till en lägre kostnad.

Maria är en kommunikativ och drivande konsult som brinner för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och hon ser fram emot att skapa nytta inom fler branscher.