Agido tecknar ramavtal med Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

  • Posted by Agido
  • On april 17, 2019
  • 0 Comments

DIGG är en ny myndighet, skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.

Under våren 2019 tecknade Agido Management ett ramavtal med DIGG avseende konsulttjänster. Ramavtalet täcker bland annat managementkonsulter och projektledare.

Vi ser fram emot att hjälpa till med offentlig sektors utmaningar!

Läs gärna mer om DIGG på www.digg.se