Vi bidrar till ökad välfärd till lägre kostnad genom:Exempel på utmaningar vi hjälpt våra kunder med


klsjdajsdhaksjdhasj

Svårt att hålla handläggningstiderna? 

Vi har hjälpt verksamheter att gå från 90 till 10 dagars handläggningstid, skapa ökad medarbetarnöjdhet och kunskapsöverföring som gjort att resultaten består även 3 år senare.

Svårt att få utväxling på ditt kvalitetsarbete?

Många myndigheter upplever att kvalitetsarbetet innebär uppföljning för uppföljningens skull och en växande administration. Ett kvalitetsarbete som leder till långdragna kontrollprocesser som drar mycket tid men inte leder till någon kvalitetsutveckling. Vi hjälper en av Sveriges myndigheter att mäta kvalitet för att skapa kvalitet och därmed öka verksamhetsnyttan.

klsjdajsdhaksjdhasj

klsjdajsdhaksjdhasj

Svårt att få IT och verksamhet att förstå varandra?

Att introducera ny IT-utrustning och nya arbetssätt i en stor offentlig organisation verksam inom hälso- och sjukvård är svårt. Vi säkerställde att leverantören fick en större verksamhetsförståelse och tog hänsyn till verksamhetens specifika behov.


Vill du jobba med oss?

Skicka mail