Vår historia

Agido Management Consulting är ett konsultbolag med fokus på offentlig sektors utveckling.

Vi erbjuder kunskap inom strategi, analys och organisationsutveckling rörande förbättring och effektivisering av offentliga och samhällsviktiga tjänster.

Genom vårt arbete vill vi skapa bättre välfärd till en lägre kostnad.

Våra konsulter

Henrik Borg
Partner

Tel: +46 721 58 12 52

Martin Hedung
Senior konsult

Karl-Johan Högstadius
Partner

Tel: +46 709 41 87 87

Anna Sandström
Konsult

Maria Koskull
Senior konsult

Vill du komma i kontakt med oss?

Skicka e-post